МНН «Магния лактат+магния пидолат+пиридоксина гидрохлорид»