МНН «Висмута субнитрат+магния карбонат+натрия гидрокарбонат+аира корневища+крушины кора+рутозид+келлин»