МНН «Декстроза+калия хлорид+натрия хлорид+натрия цитрат»